bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Browserplugin för grammatikgranskaren Granska

Granska är ett grammatikgranskningsprogram för svensk text. Här finns några plugins för att köra Granska i en webbläsare. De finns bara tillgängliga som källkod än så länge. Tilläggen finns för Mozilla Firefox, Google Chrome, och Microsoft Edge. Det finns en plugin för text i webbappen Overleaf och en för textinmatning i diverse webbsidor som använder vanlig HTML för text.

Granska för Overleaf

Denna plugin är till för den som använder Overleaf för att skriva LaTeX-dokument. Granska körs på texten och eventuella felrapporter visas upp. Finns det rättningsförslag kan man klicka på rättningsförslagen för att uppdatera texten i Overleaf.

Denna plugin är bara i ett första utvecklingsskede och den har fortfarande många problem.

Firefox

För webbläsaren Firefox finns källkoden till en plugin som letar upp texten i webbapplikationen Overleaf, kollar om det ser ut att vara text på svenska, plockar bort LaTeX-annoteringen där och sen kör grammatikgranskaren Granska på själva texten. Om det finns anmärkningar från Granska går det att klicka på eventuella rättningsförslag för att uppdatera texten i Overleaf enligt rättningsförslaget.

  • Granska för Overleaf, Firefox, visar rättningsförslag i en panel till vänster i Firefox eller ovanpå Overleafs text. Inställningar för var resultaten ska visas och hur LaTeX-annoteringar ska filtreras finns i popup-fönstret till denna plugin.

För att köra denna plugin, Ladda ned källkoden ovan och extrahera filerna. Öppna sen en tab i Firefox och gå till about:debugging#/runtime/this-firefox. Klicka på "Load Temporary Add-on" ("Ladda temporärt tillägg") och välj filen "manifest.json" i katalogen med de extraherade filerna.

Chrome

För webbläsaren Chrome finns källkoden till en plugin som letar upp texten i webbapplikationen Overleaf, kollar om det ser ut att vara text på svenska, plockar bort LaTeX-annoteringen där och sen kör grammatikgranskaren Granska på själva texten. Om det finns anmärkningar från Granska går det att klicka på eventuella rättningsförslag för att uppdatera texten i Overleaf enligt rättningsförslaget.

  • Granska för Overleaf, Chrome, visar rättningsförslag i Chromes popup-fönster för denna plugin eller ovanpå Overleafs text. Inställningar för var resultaten ska visas och hur LaTeX-annoteringar ska filtreras finns också i popup-fönstret.

För att köra denna plugin, ladda ned och extrahera filerna ovan. Öppna en tab i Chrome och gå till chrome://extensions/. Slå på "Programmerarläge" ("Developer mode"). Klicka på "Läser in okomprimerat inlägg" ("Load unpacked") och välj katalogen med de extraherade filerna.

Microsoft Edge

Edge är Microsofts variant av Chrome, så tillägg till Google Chrome fungerar normalt utan ändringar även i Edge. Här finns källkoden för Chrome:

  • Granska för Overleaf, Chrome, visar rättningsförslag i Microsoft Edges popup-fönster för denna plugin eller ovanpå Overleafs text. Inställningar för var resultaten ska visas och hur LaTeX-annoteringar ska filtreras finns också i popup-fönstret.

För att köra denna plugin, öppna en tab i Edge och gå till edge://extensions/. Slå på "Programmerarläge" ("Developer mode"). Klicka på "Läser in okomprimerat inlägg" ("Load unpacked") och välj katalogen med filerna till denna plugin.

Granska för textinmatning online

Här finns källkoden till en webbläsarplugin som letar efter inmatningsfält med text på hemsidor. Om inmatningsfälten verkar innehålla text på svenska körs grammatikgranskaren på texten och felrapporter och rättningsförlsag m.m. visas.

Firefox

För webbläsaren Firefox finns källkod till en plugin där rättningsförslag m.m. visas i en panel till vänster i webbläsaren.

För att köra denna plugin, Ladda ned källkoden ovan och extrahera filerna. Öppna sen en tab i Firefox och gå till about:debugging#/runtime/this-firefox. Klicka på "Load Temporary Add-on" ("Ladda temporärt tillägg") och välj filen "manifest.json" i katalogen med de extraherade filerna.

Chrome

För webbläsaren Chrome finns källkod till en plugin som letar efter inmatningsfält med text i hemsidor och sen kör Granska på texter som verkar vara på svenska. Rättningsförslag m.m. visas i ett nytt fönster om man klickar på ikonen för pluginen.

För att köra denna plugin, ladda ned och extrahera filerna ovan. Öppna en tab i Chrome och gå till chrome://extensions/. Slå på "Programmerarläge" ("Developer mode"). Klicka på "Läser in okomprimerat inlägg" ("Load unpacked") och välj katalogen med de extraherade filerna.

Microsoft Edge

För webbläsaren Microsoft Edge går det att använda källkod gjord för Chrome.

För att köra denna plugin, öppna en tab i Edge och gå till edge://extensions/. Slå på "Programmerarläge" ("Developer mode"). Klicka på "Läser in okomprimerat inlägg" ("Load unpacked") och välj katalogen med filerna till denna plugin.Uppdaterad 2021-06-21