Förhandsgranska

Granska för hand; hitta skrivfel, lek med textanalys.

Granska

Kongruens
Ordföljd
Misstänkta
Stavning
Särskrivning
Verb
Stil
Pronomen
Adjektiv

Snålgranska

Ordföljd
Särskrivning
Kongruens


Alla fel

Adjektiv
Adverb
Artikel
Egennamn
Frågeord
Infinitivmärke
Interjektion
Konjunktion
Skiljetecken
Räkneord
Particip
Partikel
Possessiv
Preposition
Pronomen
Subjunktion
Substantiv
Verb

Adjektvifras
Adverbfras
Infinitivfras
Nominalfras
Prepositionsfras
Verbkedja
Ord ej i fraser

Satsgränser