bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Språkteknologigruppens webbtjänster

Här finns länkar till webbtjänster som Språkteknologigruppen på KTH har skapat. Många av verkygen finns också att ladda ned så du kan köra dem på din egen dator, se tools-hemsidan.

  • Stava, ett verktyg för rättstavning som kan föreslå rättningar av felstavade svenska ord. Det finns även ett Webbgränssnitt för Stava som har fler inställningar än detta API.
  • Särstava, ett verktyg för sammansättningsanalys som kan ange hur sammansatta ord kan delas upp i sina ordled. Verktyget bygger på Stava för analysen av sammansatta ord.
  • Granska, ett verktyg för grammatikgranskning som kan hitta misstänkta grammatik- och stavfel i svensk text. Mer information finns på Granskahemsidan.
  • Granskas taggare, ett verktyg för ordklasstaggning som kan ta en text och ange ordklass för orden i texten. Verktyget använder Granska för att gissa ordklasstaggarna.
  • Taggstava, ett annat verktyg för ordklasstaggning som kan ta ett enstaka ord och tagga det utan kontext. Verktyget använder Stava för att gissa ordklasstaggarna.
  • GTA, Granskas parser, ett verktyg för parsning som kan ta en text och parsa den. Verktyget använder Granskas regelspråk för parsningen. Förutom verktyget ovan som ger all information från Granskas parser finns även ett verktyg som bara ger fraser och ett som bara ger satsgränser.
  • Granskas ordböjare, ett verktyg för ordböjning som kan ge alla böjningsformer av ett ord. Det finns även ett snarlikt verktyg för lemmatisering, d.v.s. att ange grundformen för ord.
  • Probgranska, ett verktyg för grammatikgranskning som kan hitta misstänkta grammatik- och stavfel i svensk text. Probgranska bygger inte på regler för korrekt eller inkorrekt svenska utan på statistik över vanliga följder av ordklasser i korrekt text.
  • Snålgranska, ett annat verktyg för grammatikgranskning. Snålgranska är inte lika bra som Granska på att upptäcka fel i texter men det är enklare att skapa ett Snålgranska för ett nytt språk än det är att skapa ett Granska. Snålgranska hittar också en del fel som Granska missar, så de kan i viss mån komplettera varandra.
  • Missplel, ett verktyg som kan införa stavfel i en text. Det kan vara användbart om man vill testa andra verktyg, t.ex. om man vill se huruvida de fortfarande fungerar bra när det är många fel i texten.

Alla webbtjänster går att anropa via ett RESTful API eller genom att skicka data direkt till en socket. Det finns också formulär på hemsidorna där du kan skriva (eller klistra in) text och anropa webbtjänstern direkt i din webbläsare. Flera tjänster kan du också anropa genom att skriva in ord i webbläsarens adressfält. Följ länkarna ovan för att få mer ingående beskrivningar av hur var och en av tjänsterna fungerar.


Tillbaka till Skrutten


Uppdaterad 2020-06-23